Naše nabídka

Tiroler

Specifikace: 

Tento úspěšný rakouský koncept vzniknul již  v roce 1986 a od roku 1993 byl dále rozvíjen jako franšízový. V současné době má 44 franchisových prodejen zejména v Rakousku a Německu. Český trh je úspěšně testován již několik let franchisovým partnerem v Praze. 

O kvalitě a oblibě konceptu Tiroler svědčí i to, že se pravidelně umísťuje v žebříčku nejlepších franchisových systémů v Německu. V roce 2019 obdržel Tiroler Bauernstandl od Rakouského franchisového svazu i mimořádné ocenění – tzv. Social Award 2019.

Společnost AVEX systems vyhledala v roce 2019 pro koncept Tiroler Bauernstandl nového master-franchisového partnera pro Českou a Slovenskou republiku, který bude dále na obou těchto trzích tento vynikající franchisový systém postupně rozvíjet.

Master franchisant konceptu Tiroler hledá prostřednictvím exkluzivního zástupce - společnosti AVEX systems - na českém a slovenském trhu nové franchisové partnery, kterým nabízí nejen praxí prověřený koncept, ale i značné know-how ve formě velmi rozsáhlého franchisového balíku.

Jedná se o jednoduchý, přehledný a srozumitelný obchodní model s nízkou vstupní investicí, se zajímavou výší rentability vloženého kapitálu  a rychlou návratností investic. Formou mobilních prodejních stánků či prodejen je nabízen speciálně vybraný sortiment tradičních specialit z tyrolských regionů Německa, Rakouska a Švýcarska.

Mobilní prodejny umožňují operativní přesun a umístění na různá stanoviště, zejména před obchodními centry, na farmářských trzích nebo na různých sportovních, kulturních či společenských akcích. Samozřejmě je možné podle potřeby stánek situovat i uvnitř obchodních komplexů jako stabilní prodejní jednotku.

Tento franšízový systém se může stát vstupem do samostatného podnikání  zejména začínajícím podnikatelům.

Co Tiroler nabízí:

- Kompletní franchisový balík – zdokumentované know-how franchisora – a koncept, který byl mnohokrát oceněn a je prověřený více než 30-letou praxí.

- Velmi dobře vybraný sortiment špičkových, oblíbených a velmi kvalitních farmářských produktů z Tyrolska.

- Jedná se výlučně o tradičně vyrobené potraviny, které pochází převážně od malých výrobců jak z rakouské, tak i italské části Tyrolska. Značná část těchto delikates je v bio kvalitě.

- Perfektní logistiku – způsob objednání a dodání sortimentu na místo určení, tj. do prodejních míst franchisových partnerů.

- Přípravu na franchisové podnikání všech budoucích franchisantů – před a po zahájení činnosti, jakož i další vzdělávání formou velmi dobře připraveného konceptu školení a vzdělávání.

- Velmi kvalitní marketingovou strategii a praxí prověřené nástroje pro její realizaci.

- Modelový business plán pro každého nového franchisového partnera, který obsahuje struktur investic, výnosů a nákladů, jakož i očekávané zisky v průběhu dalších let po zahájení jeho činnosti.

- … a celou řadu dalších služeb a výhod spojených s tímto podnikáním a spoluprací v systému Tiroler Bauernstandl.

- Více informací lze najít i na webu: www.tiroler.cz.

Pro více informací v případě vašeho zájmu o franchisové licence kontaktujte exkluzivního zástupce systému pro český a slovenský trh společnost AVEX systems: ales.tulpa@avexsystems.eu.

   
   
   
   
   
;

 

Ing. Aleš Tulpa uveden v Knize Osobností OXFORD ENCYCLOPEDIA.
Více informací zde