Tutor Doctor, USA

Specifikace: 

Společnost Tutor doctor zaměřená na oblast výuky, vzdělávání  a doučování všech cílových skupin studentů, byla založena v roce 2000. Od roku 2008 nabízí úspěšně franchisový koncept, který se v renomovaném časopise „Entreprenuer´s Franchise 500“ umístil na 1. místě v oblasti one-to-one Tutoring  (výuka  a doučování dětí a dospělých), na 30. místě jako nejrychleji  expandující franchisový systém a na 19. místě v oblasti „Home-based Franchise“.

Společnost Tutor doctor zaměřená na oblast výuky, vzdělávání  a doučování všech cílových skupin studentů, byla založena v roce 2000. Od roku 2008 nabízí úspěšně franchisový koncept, který se v renomovaném časopise „Entreprenuer´s Franchise 500“ umístil na 1. místě v oblasti one-to-one Tutoring  (výuka  a doučování dětí a dospělých), na 30. místě jako nejrychleji  expandující franchisový systém a na 19. místě v oblasti „Home-based Franchise“. 

Franchisový systém Tutor doctor  působí v 16 zemích světa, přičemž v USA je více než 220 franchisových partnerů, 100x je zastoupen v Kanadě, 41x ve Velké Británii a pak následují další země. Tutor Doctor nabízí velmi propracovaný, praxí  ověřený a sofistikovaný koncept vzdělávání a výuky ve školách, v domácím prostředí a nebo on-line. Zaměřuje se na výuku a doučování všech cílových skupin – dětí, studentů, seniorů a nebo osob s nějakým handicapem, včetně mentálního postižení.

Pro master-franchisanta nabízí tento koncept nejen velmi kvalitně propracovaný tzv. franchisový balík, který kromě jiného obsahuje podrobný popis know-how, které je zdokumentováno formou franchisových příruček a manuálů, modelový business plán a kompletní návrh na vybudování franchisové centrály v každé zemi, stejně jako i franchisové provozovny, analýzu konkurence na trhu, velmi kvalitní systém přípravy a vzdělávání všech pracovníků, zejména lektorů, koncept prověřených marketingových aktivit na regionální i celostátní úrovni, které nejen velmi brzy po zahájení činnosti každého franchisanta zajistí znalost této značky ve spádové oblasti, ve které bude tento koncept nabízen, ale získá i studenty a zájemce o služby konceptu Tutor doctor. Velmi kvalitní IT-systém, průběžná péči o master-franchisanta a podpora jeho aktivit na českém a slovenském trhu, pravidelná setkávání a optimalizace vzdělávacích metod, jakož i celého konceptu, jsou samozřejmostí a součástí péče franchisora o své franchisové a master-franchisové partnery.

Tutor Doctor hledá master franchisového partnera na českém a slovenském trhu s praktickými zkušenostmi v oblasti vzdělávání, odborným zaměřením a sociálním cítěním.

Franchisový koncept Tutor doctor je v ČR a na Slovensku zastoupen společností AVEX systems. Pro více informací kontaktujte mezinárodního franchisového poradce a jednatele této společnosti Ing. Aleše Tulpu: ales.tulpa@avexsystems.eu.  Další  informace  najdete i na internetových stránkách: www.avexsystems.cz   - Katalog franchis a nebo na webu společnosti Tutor doctor: www.tutordoctor.com.

AVEX systems objasní všem zájemcům základní podmínky pro získání master-franchisové nebo individuálních franchisových licencí a zprostředkuje rovněž setkání s vedením společnosti, jakož i tzv. Discovery Day v centrále Tutor doctor, v rámci kterého získá každý zájemce podrobné informace o tomto velmi úspěšném a praxí prověřeném konceptu.

 

   
   
 
   

 

Ing. Aleš Tulpa uveden v Knize Osobností OXFORD ENCYCLOPEDIA.
Více informací zde