Případové studie

Případová studie č. 1:

Workshop franchisového poradce AVEX systems na téma „Vývoj nového franchisového systému“

Vývoj nového franchisového systému na základě vlastního know-how nebo vlastní myšlenky je velmi náročná, intenzivní a časově dlouhá práce.

Dříve než kdokoliv přistoupí k tomuto vývoji, měl by si sám nebo s pomocí zkušeného franchisového poradce analyzovat a kladně vyhodnotit následující otázky:

 • Tržní potenciál
 • Konkurenceschopnost – konkurenční výhody
 • Atraktivnost budoucího konceptu pro franchisanty
 • Možnosti multiplikace konceptu
 • Potenciál franchisantů na trhu
 • Vlastnosti a schopnosti franchisora
 • Loajalita franchisantů k franchisovému systému
       ⇒ ​dlouhodobé dominantní postavení franchisora    
 • ​Know-how  franchisora  a jeho praktické zkušenosti
 • Dostatečné a kvalitní organizační a personální kapacity pro vývoj systému
 • Dostatek kapitálu pro vývoj a realizaci konceptu

 

Franchisový poradce AVEX systems nabídnul zájemcům, kteří vyvíjí svůj vlastní koncept, následující pomoc a rady:

 • Analýza připravenosti podnikatelského záměru a stávajícího stavu
 • Vypracování franchisového konceptu a jeho dokumentace
 • Návrh strategie expanze, zejména příprava a realizace pilotního projektu
 • Koncept franchisové centrály – struktura, nabízené služby, úkoly, business plan, atd.
 • Vypracování nebo zlepšení franchisových příruček/manuálů, grafického design-manuálu, franchisového balíku, controlling, …
 • Koncept franchisové smlouvy a dalších smluvních náležitostí,
 • Koncept školení pro franchisanty i vlastní pracovníky
 • Pomoc při budování  franchisové sítě (řízení, hledání franchisantů, vypracování systémové prezentace a jiných marketingových nástrojů)
 • Postupné zdokonalování know-how a franchisového systému a další poradenskou činnost.

 

Případová studie č. 2:

Workshop pod vedením franchisového poradce Ing. Aleše Tulpy, AVEX systems, pro vedoucí pracovníky franchisového systému Mrs. Sporty, Německo, pod názvem: How to go to the Czech Republic?

Cílem workshopu, který se konal ve Vídni, bylo analyzovat český a slovenský trh před rozhodnutím o expanzi do těchto zemí, zejména v následujících oblastech:

 • Data a fakta o České a Slovenské republice
 • Franchising v ČR a SR – dosavadní vývoj, aktuální stav, perspektivy rozvoje a trendy
 • Hlavní úkoly a role České a Slovenské franchisové asociace
 • Právní problematika a právní rámec franchisového podnikání v ČR a SR
 • Možnosti financování pro malé a střední podnikatele na těchto trzích zejména pokud jde o franchising
 • Podpora malého a středního podnikání v ČR a SR, zejména státní podpory a podpory z EU-fondů
 • Obvyklé strategie expanze franchisových systémů a doporučení pro expanzi na trh České a Slovenské republiky, rady a tipy z vlastní praxe
 • Kde a jak lze hledat franchisové partnery na těchto trzích?
 • Nejčastější problémy při expanzi zahraničních franchisových systémů na český a slovenský trh
 • Jak může při expanzi a rozvoji franchisového systému na těchto trzích pomoci zkušený franchisový poradce s mezinárodní praxí?
 • Závěry a diskuse.

 

Na základě tohoto workshopu a dalších analýz se franchisový systém „Mrs. Sporty“ rozhodla expandovat na Slovensko a do České republiky.

 

Případová studie č. 3:

Workshop AVEX system pro mezinárodně působící koncern TESCO, Česká republika, na téma: Franchising – partnerství přinášející úspěch.

Workshop byl určen pro vedoucí pracovníky společnosti TESCO.

Cílem workshopu bylo objasnit základy franchisového podnikání, jeho výhody a nevýhody, role franchisora a franchisanta, základní pojmy, jak funguje franchising v praxi, pro koho je franchising vhodný a proč, jaké jsou cíle a zásady franchisového podnikání, kde a jak hledat franchisové partnery, co obsahuje  franchisový balík, zejména pak franchisové manuály, apod.

Součástí workshopu bylo i doporučení, rady a tipy z praxe Ing. Aleše Tulpy, které působil mnoho let jako generální ředitel OBI v ČR a 5 let jako prezident České asociace franchisingu.

 

Workshop přispěl k rozhodnutí společnosti TESCO převzít existující síť na trhu a vybudovat nový franchisový systém, který bude dále rozvíjen a brzy nabízen i novým partnerům a zájemcům o franchisové podnikání v této síti.

Ing. Aleš Tulpa uveden v Knize Osobností OXFORD ENCYCLOPEDIA.
Více informací zde