Naše filosofie

Naší podnikatelskou filosofií je předávat know-how získané více než 25-letými zkušenostmi v mezinárodně činných renomovaných společnostech v oblasti franchisového podnikání a franchisového poradenství ku prospěchu všech, kteří zvažují samostatně podnikat v oblasti franchisingu.

Těmto zájemcům nabízíme zejména úspěšné zahraniční franchisové systémy se zajímavou rentabilitou vloženého kapitálu, které jim umožní snížit rizika podnikání při zachování jejich samostatnosti. 

Dále nabízíme zahraničním franchisovým sítím kvalifikovanou podporu při vstupu na český a slovenský trh, cílené vyhledávání zájemců o jejich koncept, výběr a přípravu vhodných kandidátů, jakož i o veškeré poradenské služby při etablování jejich systému na místním trhu.

Pro původem české a slovenské franchisové koncepty rádi nabídneme pomoc a předáme zkušenosti při expanzi do zahraničí.

Naše praktické zkušenosti z uplynulých 25 let, mezinárodní aktivity a neustálé vzdělávání zajišťují vysokou kvalitu, kompetenci a rozsáhlé know-how. Franchising s AVEX Systems je zárukou kvality.

.

Ing. Aleš Tulpa uveden v Knize Osobností OXFORD ENCYCLOPEDIA.
Více informací zde