Vývoj a zdokonalování franchisových systémů

Na základě mnohaletých praktických zkušeností s vývojem, budováním a řízením mezinárodních franchisových systémů (jako například OBI, Foto Quelle, AVEX BAUMARKT – UNI Hobby, BayWA) a na základě zkušeností jako mezinárodní franchisový poradce, jakož i z praxe a činnosti dřívějšího prezidenta České asociace franchisingu, se specializujeme na poradenství a podporu vývoje nových nebo stávajících franchisových systémů v různých oblastech podnikatelské činnosti – obchodě, službách, gastronomii, vzdělávání, aj.

Příklady portfolia našich služeb:

 • Vytváření konceptů a postupů pro vývoj nového franchisového systému
 • Systémový check – audit - stávajícího franchisového konceptu
 • Návrhy na optimalizaci a tzv. regeneraci existujícího franchisového systému
 • Co vše má obsahovat tzv. franchisový balík
 • Návrh praxí prověřené Franchisové smlouvy a jejich příloh
 • Návrh nebo posouzení Master franchisové smlouvy
 • Vývoj nebo analýza provozních příruček  - zdokumentovaného know-how každého kvalitního franchisového konceptu (provozní manuály)
 • Budování franchisové sítě a koncept franchisové systémové centrály
 • Vyhledávání managementu pro franchisové centrály, návrhy školících programů, posuzování kvality a odbornosti franchisových managerů, coaching
 • Vyhledání, výběr a zprostředkování franchisových partnerů
 • Podpora zahraničních franchisových systémů při vstupu na český a slovenský trh – vyhledávání master franchisových a franchisových partnerů, přizpůsobení zahraničního franchisového konceptu lokálním podmínkám
 • Podpora českých a slovenských franchisových systémů při zahraniční expanzi – vyhledávání master franchisových nebo franchisových partnerů v zahraničí především prostřednictví organizace renomovaných franchisových poradců Franchise Pool International, ve kterém zastupuje AVEX systems Českou a Slovenskou republiku.
 • Zajišťování mezinárodních VIP expertů z evropské franchisové branže, zejména z řad poradců FPI, pro expanzi na nové zahraniční trhy, renomovaných mezinárodních právních poradců, apod.

Zprostředkování doplňkových služeb

Spolupracujeme dále s řadou externích odborníků nebo společností, které se specializují například na:

 • právní a daňovou problematiku
 • financování franchisového podnikání
 • analýzy tuzemského i zahraničních trhů
 • leasingových služeb
 • vyhledávání obchodních ploch, nabídky nemovitostí, apod.

Ing. Aleš Tulpa uveden v Knize Osobností OXFORD ENCYCLOPEDIA.
Více informací zde