Naše nabídka

Mr KEBAB

Specifikace: 

Mr KEBAB, Slovensko – Nová kvalita rychlého občerstvení!

Franchisový koncept Mr. KEBAB je moderní  fast food s velmi kvalitním grilovaným kuřecím kebabem a dalšími specialitami z kuřecího masa. Mr. KEBAB nabízí dále kromě různých variací pokrmů na celém světě označované jako KEBAB, také širokou škálu rychlého občerstvení – bramborové, sýrové a zeleninové speciality, jakož i 100% – ní přírodní šťávy mnoha chutí.

Široká nabídka KEBAB specialit, rozšířená o další fast foodová jídla a zdravé nápoje, odlišuje tento koncept od ostatních sítí na trhu.

Franchising Mr. KEBAB A JEHO HLAVNÍ VÝHODY

 • VELMI KVALITNÍ A PROPRACOVANÝ FRANŠÍZOVÝ KONCEPT
 • Stálá a kvalitní podpora franchisantů ze strany franchisora
 • NONSTOP PORADENSTVÍ  pro všechny franchisanty
 • RYCHLÁ NÁVRATNOST vložených finančních prostředků: do 2 – 3 let
 • Finální ÚPRAVA POKRMŮ se provádí přímo před očima zákazníků
 • Důraz je kladen na kvalitní, čerstvé a chutné suroviny
 • Stále narůstající obliba těchto jídel ve všech zemích světa, vč. ČR.

Naučíme vás, jak provozovat fast foody Mr.KEBAB, najít vhodnou lokalitu, sjednat nájemní smlouvy a poskytneme potřebnou pomoc a podporu v oblasti marketingu a v každodenním provozu. Franchisový systém

Mr. KEBAB je nenáročný a srozumitelný koncept pro všechny budoucí franchisanty.

Naše KNOW-HOW

Franchisové podnikání s Mr. KEBAB je promyšlené do všech detailů. Franchisanti si nemusí lámat hlavu nad tím, kde budou objednávat zboží a všechny další potřebné suroviny, jaký olej a fritézy jsou nejvhodnější, jak vyškolit zaměstnance, jak získávat a udržet si zákazníků ve spádové oblasti jejich provozoven. I když je všechno připraveno a promyšleno do všech detailů, franchisor může po vzájemné dohodě dát prostor také vaší kreativitě, novým nápadům, a nebo lokálním zvyklostem.

Naše FILOZOFIE PROVOZU

Finální úprava jídel se provádí přímo před očima zákazníků. Důraz je kladen na 3 základní vjemy – zrak, čich a chuť. Také moderní technologie a zdravý způsob přípravy jídel s použitím kvalitních čerstvých surovin jsou hlavní předností konceptu Mr. KEBAB.

Náš ŠKOLICÍ PROGRAM

Vše, co budete jako budoucí majitel franchisové provozovny fast foodu Mr.KEBAB potřebovat, vás  náš tým  zkušených a praxí prověřených odborníků naučí krok za krokem. Poradí vám s výběrem vhodné lokality a se sjednáním výhodné nájemní smlouvy. Při běžném provozu se můžete spolehnout na naši maximální podporu, včetně marketingu i důsledného školení před otevřením provozovny Mr. KEBAB, stejně jako v průběhu vaší další činnosti.

Franchisový koncept Mr. KEBAB nabízí svým partnerům dlouholeté zkušenosti s podnikáním v gastronomii.

Naše NONSTOP PORADENSTVÍ

Ze zkušenosti víme, že nejvíce otázek a nepředvídatelných situací nastane až v praxi. Naši pracovníci jsou proto připraveni okamžitě a nonstop poradit a pomoci. Někdy postačí dobrá rada po telefonu.

OBCHODNÍ ZNAČKA Mr. KEBAB

je chráněna v celé Evropské unii včetně všech práv, které s tím souvisí.

Provozovna Mr. KEBAT v obchodním centru v Košicích

Kdo je vhodným partnerem pro franchisový koncept Mr. KEBAB?

Franchisový koncept Mr. KEBAB je vhodný pro kandidáty, kteří mají:

 • Podnikavého ducha – chuť řídit svůj samostatný byznys.
 • Zájem tvrdě pracovat, neustále se zdokonalovat a učit se.
 • Ochotu zařadit se do mezinárodního systému a společně budovat silnou a úspěšnou značku na trhu.
 • Základní znalosti a předpoklady pro práci a vedení malého týmu spolupracovníků
 • Potřebný investiční kapitál pro zahájení činnosti.
 • Odhodlání pro samostatné podnikání s horizontem nejbližších min. 10 let.

Hledáme nového MASTER FRANCHISOVÉHO PARTNERA PRO ĆR!

Pro master-franchisanta nabízí Mr. KEBAB nejen velmi kvalitně připravený franchisový balík, který kromě jiného obsahuje analýzu českého a franchisového trhu, modelový business plán a kompletní návrh na vybudování sítě provozoven Mr. KEBAB na čs. trhu, analýzu konkurence na trhu, velmi kvalitní systém přípravy a vzdělávání všech pracovníků, koncept prověřených marketingových aktivit na regionální i celostátní úrovni, praxí prověřené know-how, které je zdokumentováno ve franchisových příručkách a manuálech, velmi kvalitní IT-systém, ale i další průběžnou péči o master-franchisanta a podporu jeho aktivit na českém trhu,  pravidelná setkávání a optimalizaci celého franchisového konceptu, jakož i celou řadu dalších služeb. 

Co je to master franchisa? Při této formě spolupráce zahraniční franchisor  poskytne na základě master franchisové smlouvy vybranému partnerovi – tzv. master franchisantovi - kompletní know-how a právo provozovat daný franchisový systém na území jiného státu – v tomto případě na území celé České republiky. Master franchisant dle pokynů a know-how poskytovatele franchisy – franchisora - buduje a rozvíjí daný systém ve smluvním teritoriu a uzavírá franchisové smlouvy s dalšími franchisanty v ČR.

Franchisový koncept Mr. KEBAB je velmi dobře na expanzi do České republiky připraven. Každý franchisový partner může počítat s velkou podporou centrály franchisora, včetně vyhledávání a analýzy spádových oblastí vhodných lokalit pro umístění provozoven, přípravy otevírání nových franchisových podniků, zaškolení všech pracovníků a trvalou péči v oblasti provozu, IT, lokálního marketingu, ročního operativního business plánu, apod.

Kompletní vybavení všech restaurací „na klíč“ ze strany franchisora včetně do detailu propracovaného vnitřního zařízení je rovněž samozřejmostí.

FRANCHISOVÁ LICENCE Mr. KEBAB v České republice

Zakoupení franchisové  licence Mr. KEBAB (licenčních práv) vás opravňuje ke zřízení jedné provozovny Mr. KEBAB na dohodnutém území – v dohodnuté lokalitě a její spádové oblasti v ČR. 

S nákupem licence získáte také kompletní tzv. franchisový balík, který vám s naší stálou podporou umožní vést vaši úspěšnou provozovnu fast foodu a dobře vydělávat.

Výběr vhodné lokality pro provozovnu Mr. KEBAB

Výběr místa, kde si budete chtít otevřít vlastní fast food, ponecháme na Vašem rozhodnutí. Toto místo – lokalita - avšak podléhá schválení vedení franchisové sítě Mr. KEBAB, které se při analýze spádové oblasti budoucí provozovny Mr. KEBAB opírá o mnohaleté praktické zkušenosti, které vám náš tým odborníků velmi rád předá.

Základní požadavky na prostor provozovny Mr. KEBAB jsou následující:

 • Plocha o velikosti cca 50 m2 (bez sezení – v případě, že je společné s jinými fast foody – například v nákupním centru)
 • Ideální je velikost cca 100 m2 s posezením
 • Možný je i exteriérový stánek – cca 35m2 bez sezení (jen ke stání)
 • Smart řešení – cca. 70 m2 se sezením

Franchisový systém Mr. KEBAB  je v České republice exkluzivně zastoupen společností AVEX systems, která pro něj hledá master-franchisového a nebo franchisové partnery. V případě zájmu kontaktujte společnost AVEX systems: ales.tulpa@avexsystems.euwww.avexsystems.cz.

Co, vše koncept Mr. KEBAB nabízí a co obsahuje tzv. franchisový balík, můžete najít i na webových stránkách tohoto konceptu: www.mrkebab.eu

 

VIDEA:

FOTOGALERIE:

   
   
 

 

Ing. Aleš Tulpa uveden v Knize Osobností OXFORD ENCYCLOPEDIA.
Více informací zde