Naše nabídka

HITIO Gym

Specifikace: 

Gym – Fitness studia z Norska se zaměřením na bojová umění a sebeobranu celé rodiny!

HITIO Gym je kombinace mezi tradičním fitness studiem a školou bojového sportu zaměřená na celou rodinu. Rodiče mohou trénovat společně a ve stejnou dobu se svými dětmi. Zatímco např. syn má kurs juda, může otec zatím trénovat na posilovacích zařízeních. Nabídka pro členy je velmi flexibilní – fitness společně s bojovými sporty nebo jen oblast posilování různými formami a individuálně zvoleným tréninkem.

Trh v oblasti fitness je v současné době sice poměrně nasycen, ale poptávka po speciálně zaměřených formách neustále roste. Budoucnost v této oblasti podnikání je nutné jednoznačně hledat ve specializaci nabídky fitness. HITIO Gym tuto specializaci nabízí v kombinaci klasického fitness studia s různými nabídkami a formami bojového umění určené pro celé rodiny. Cílem je, aby rodiče i jejich děti mohli společný čas trávit pod jednou střechou a aby se přitom každý z nich mohl věnovat svým zálibám. S ohledem na aktuální situaci ve všech zemích Evropy je tento druh tréninku se zaměřením na sebeobranu a bojová umění velmi aktuální a poptávaný ve všech zamích.

HITIO Gym je úspěšný franchisový koncept z Norska, který v současné době expanduje do celé Střední Evropy. Byl založen v roce 1998 a má tedy již téměř dvacetiletou historii a zkušenosti. V Norsku má cca. 15.000 členů/klientů a provozuje zde 30 fitness studií.

Studia jsou orientována na zákazníka, jeho možnosti a potřeby, jsou prostorově menší a umístěna ve spádové oblasti hustě obydlených částí měst. K úspěšnému ekonomickému provozu studia HITIO Gym stačí počet ve výši ca. 500-600 klientů.

Studio provozuje většinou franchisant osobně s pomocí externích pracovníků. Na vedení jednotlivých kursů mohou být například angažováni i studenti nebo sportovci z různých sportovních odvětví, kteří tak pracují ve studiu dle potřeby na tzv. vedlejší pracovní úvazek. Tím je možné dosáhnout nízkých personálních a provozních nákladů, což přináší franchisantům relativně zajímavé zisky, rychlou návratnost investic a velmi atraktivní rentabilitu vlastního vloženého kapitálu.

HITIO Gym hledá prostřednictvím společnosti AVEX systems na trhu v České a Slovenské republice nové franchisové partnery, kterým nabízí nejen 20-letou praxí prověřený koncept, ale i značné know-how ve formě velmi rozsáhlého franchisového balíku, který kromě jiného zahrnuje velkou podporu franchisantů před, jakož i po otevření nového studia, společný výběr lokality, podrobné plánování studia, vč. business plánu, zajištění kompletního vybavení studia za výhodné ceny od centrálního výrobce, včetně pravidelného servisu a důkladné zaškolení všech pracovníků studia, zejména trenérů, včetně jejich výběru. HITIO navrhuje i velmi nápaditou marketingovou strategii a reklamní kampaně zaměřené především na získávání nových klientů. Součástí podpory franchisora je i pravidelný controlling – společné roční finanční plánování, analýza dosažených výsledků a řada dalších služeb.

Pro vážné zájemce z České a Slovenské republiky nabízí HITIO tzv. Discovery Day v Norsku, kde je možné se v jednom dnu podrobně seznámit s celým franchisovým konceptem, centrálou, vedením společnosti, se všemi manažery a navštívit současně několik fitness studií.

Franchisový systém HITIO Gym je v ČR a na Slovensku exkluzivně zastoupen společností AVEX systems, která pro něj hledá master-franchisového anebo franchisové partnery. V případě zájmu kontaktujte společnost AVEX systems: ales.tulpa@avexsystems.eu. Více informací najdete i na www.hitio.comwww.avexsystems.eu  – Katalog franchis nebo www.masterkonference.cz.

 

   
   

 

Ing. Aleš Tulpa uveden v Knize Osobností OXFORD ENCYCLOPEDIA.
Více informací zde