Audit – system check – kontrola franchisového systému Vaší společnosti

Cílem je kriticky analyzovat aktuální stav vývoje Vašeho franchisového systému – zda obsahuje všechny obvyklé náležitosti, atributy a standardy, zda je struktura, rozsah a kvalita tzv. franchisového balíku, franchisových příruček aj. náležitostí a materiálů na potřebné a obvyklé úrovni, jakou by měl mít kvalitní  franchisový systém.

Tento audit je v zahraničí někdy označovaný i jako tzv. „system check“ franchisového konceptu. Výsledky a závěry by měly sloužit všem pracovníkům centrály na straně franchisora pro objektivní a neutrální posouzení franchisového konceptu s cílem odhalit případná slabá místa nebo nedostatky tohoto konceptu, které by mohly v budoucnu zapříčinit problémy se stávajícími nebo budoucími franchisovými partnery v rámci spolupráce mezi franchisorem a franchisanty nebo při expanzi Vašeho franchisového systému. Současně by Vám mohla tato systémová kontrola umožnit vytvořit nový nebo optimalizovat stávající franchisový systém a tím přispět i k získání nových franchisových partnerů.

Ing. Aleš Tulpa uveden v Knize Osobností OXFORD ENCYCLOPEDIA.
Více informací zde