Workshop – jednodenní seminář pro budoucí franchisory

Společnost AVEX systems nabízí jednodenní workshop v sídle Vaší společnosti pro vedení a pro Vámi vybrané manažery, kteří mají nebo budou mít v budoucnu v kompetenci vývoj nového nebo optimalizaci stávajícího franchisového systému.

Workshop se zaměřuje na vybraná témata, jako například:

1. Jak funguje franchisové podnikání v praxi, základní pojmy, principy a hlavní atributy franchisingu, výhody a nevýhody franchisového podnikání pro jednotlivé subjekty (franchisor, franchisant, zákazník), pro koho a kde je franchising vhodný a proč,  jaké výhody by mohlo přinést zavedení franchisového podnikání pro Vaši společnost, kde a jak hledat budoucí franchisové partnery, kde většinou hledají franchisanti franchisové systémy, o které mají zájem, aktuální situace a předpoklady vývoje franchisingu na českém trhu, některé zajímavé informace o franchisových systémech v ČR, apod.

 

2. Jak franchisovat existující firmy na trhu a z dobré myšlenky nebo know-how vyvinout svůj vlastní franchisový koncept?

Zde se zaměřujeme na  témata jako například – předpoklady pro úspěšný vývoj franchisového konceptu, etapy vývoje, celková doba a náklady na vývoj vlastního franchisového systému, zkušenosti a doporučení z vlastní praxe při vývoji franchisového konceptu a z různých mezinárodně působících systémů, konkrétní příklady některých důležitých součástí budoucího franchisového konceptu a tzv. franchisového balíku: jeho obvyklá struktura, franchisové příručky – manuály (jejich struktura, kvalita, rozsah),  franchisová smlouva – jako nejdůležitější právní dokument v této oblasti podnikání, úloha  a možná role zkušeného franchisového poradce při vývoji, zdokonalování nebo optimalizaci franchisového konceptu, apod.

 

3. Obvyklé strategie expanze kvalitních franchisových systémů na nové trhy, zejména do zahraničí – doporučení a zkušenosti z praxe.

Zaměření této části workshopu je na obvyklé strategie expanze různých mezinárodních franchisových sítí, na zkušenosti, doporučení a rady z praxe, čeho se vyvarovat nebo jaké mají zkušenosti jiné franchisové sítě při rozvoji svých konceptů s master-franchisanty nebo franchisanty na trzích v České a Slovenské republice, popřípadě v jiných zemích Evropy.

 

Přednášející: Ing. Aleš Tulpa, majitel a jednatel společnosti AVEX systems.

 

Na základě informací, které získáte v rámci nabízeného workshopu, je možné se rozhodnout o realizaci vývoje nového franchisového systému, o jeho optimalizaci nebo zdokonalení a o další eventuální spolupráci s naší poradenskou společností.

 

Podívejte se na další služby, které Vám nabízíme.

Ing. Aleš Tulpa uveden v Knize Osobností OXFORD ENCYCLOPEDIA.
Více informací zde