Master-franchisa

Rozvoj franchisového podnikání dosáhl v současné době vysoký stupeň globalizace. Úspěšné sítě franchisových systémů přerůstají národní hranice a řada značek je dnes známá po celém světě.

Zájem o expanzi do dalších zemí včetně českého a slovenského trhu je vysoký. V poslední době je nejčastější formou expanze mezinárodně působících franchisorů z celého světa zejména master-franchising.

 

Co je to master franchisa? Při této formě spolupráce zahraniční master-franchisor poskytne na základě master-franchisové smlouvy vybranému partnerovi – master-franchisantovi - kompletní know-how a právo provozovat daný franchisový systém na území jiného státu nebo dohodnutého regionu. Lokální master-franchisant dle pokynů a know-how poskytovatele buduje a rozvíjí daný systém ve smluvním teritoriu a v roli franchisora uzavírá franchisové smlouvy s dalšími franchisanty. Má rovněž povinnost vybudovat systémovou centrálu pro poskytování všech potřebných služeb franchisantům. Obrovskou výhodou je skutečnost, že master-franchisant získává okamžitě pozici franchisora, aniž by musel investovat do zdlouhavého, rizikového a finančně náročného vývoje vlastní franchisové sítě. Master franchisa se tak stává velmi ceným potenciálem.

 

Master-franchisant přináší do spolupráce detailní znalost lokálního trhu, zákazníků, jejich zvyklostí a kapitál na rozvoj sítě.

Ing. Aleš Tulpa uveden v Knize Osobností OXFORD ENCYCLOPEDIA.
Více informací zde