TOP systems

Ing. Aleš Tulpa, AVEX systems – je uveden v publikaci OXFORD ENCYCLOPEDIA jako osobnost roku 2016 za mnoholetou úspěšnou činnost v oblasti franchisového podnikání!

Ing. Aleš Tulpa, jednatel společnosti AVEX systems, člen ČAF, byl za mimořádný přínos a úspěchy v oblasti franchisového podnikání vybrán jako osobnost roku 2016 a zapsán do OXFORD ENCYKLOPEDIE OSOBNOSTÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY 2016. Tato encyklopedie má za sebou více než 160 let trvající tradici a dala si za úkol to, co se od ní v 21. století očekává – jde o renomovaný lexikon úspěšných lidí v jednotlivých zemích světa. V roce 1849 vyšlo v Anglii první vydání této životopisné encyklopedie. Ze začátku byli do encyklopedie vybíráni jen členové britské šlechty. Až koncem 19. století byly do ní zařazeni i ostatní osobnosti. Přijetím do této encyklopedie jsou vyznamenáni lidé, kteří se svým hodnotným přínosem ve svém oboru řadí k významným osobnostem. Prezentace odborníků v OXFORD ENCYKLOPEDIA představuje vysoké uznání. V aktuálním vydání 2016 se nacházejí osobnosti, které dosáhly v průběhu posledních let významné úspěchy. Tato encyklopedie slouží i jako online siť významných a úspěšných lidí ve společnosti.

Ing. Aleš Tulpa je absolventem VŠE Praha, fakulta obchodní. V letech 1985 – 2001 žil a pracoval v Německu. Know-how a znalosti o franchisingu jsou získány více než 25-letými praktickými zkušenostmi v oblasti mezinárodního franchisingu a činností ve vrcholovém managementu mezinárodně působících společností. Pracoval např. 7 let jako generální ředitel franchisového systému OBI v České republice, Polsku a v Maďarsku. Dále pak jako GŘ ve společnosti QUELLE ČR, která měla několik franchisových konceptů - např. Foto Quelle a v době svého působení 350 franchisantů na českém a slovenském trhu (tzv. Quelle Shops).

V době svého působení jako prezident ČAF (v letech 2001-2005) inicioval první vydání publikace - Franchising Česká republika 2003. V roce 2003 navrhnul a společně s ČAF realizoval Ing. Tulpa i další zajímavé akce na podporu franchisového podnikání v ČR - a to Franchising Forum a Franchisové systémy se představují, které také značnou měrou přispěly - kromě jiných aktivit ČAF - k popularizaci a podpoře franchisingu v ČR. Jako prezident ČAF zastupoval český franchising i v Evropské franchisové federaci, kde byl 2 roky členem představenstva. Vzhledem ke svým velmi dobrým mezinárodním kontaktům a jazykovým znalostem navázal spolupráci mezi ČAF a některými evropskými franchisovými svazy - jako např. německým, rakouským, francouzským, britským a španělským. Na jejich výročních a některých dalších významných konferencích prezentoval výsledky činnosti ČAF, rozvoj franchisingu v ČR, ale hlavně pak české franchisové systémy, které měly zájem o expanzi do zahraničí.

Ve spolupráci s německým koncernem BayWa, Mnichov, který provozuje zejména v Německu a Rakousku více než 600 franchisových podniků, vyvinul Ing. Aleš Tulpa vlastní franchisový systém AVEX BAUMARKT – koncept menších hobbymarketů pro středně velká města v ČR a na Slovensku. První pilotní projekt byl otevřen v roce 2009 ve Valašském Meziříčí. V roce 2010 byl tento franchisový koncept prodán na tehdejšího franchisového partnera OBI společnost UNIMEX - UNIHOBBY, která tento koncept na českém trhu pod stejným názvem UNI HOBBY úspěšně realizuje. 

Dále připravil Ing. Tulpa koncept a následně i projekt mezinárodních franchisových veletrhů, který byl poprvé realizován v kooperaci se společností Veletrhy Brno v roce 2005. Celkem se tento veletrh pod označením FRANCHISE Meeting Point konal 7x. Každého veletrhu se zúčastnilo cca. 4.000  návštěvníků a cca. 60 - 80 vystavovatelů. Ve dvou dnech konání těchto veletrhů mohli zájemci o franchising vyslechnout cca. 100 různých přednášek a prezentací. Veletrhy byly vždy několik týdnů před jejich konáním a v průběhu značně podporovány a prezentovány v celé řadě celostátních medií, včetně TV, rozhlasu, tisku, apod.

Ing. Tulpa je již mnoho let členem mezinárodní organizace renomovaných franchisových poradců v Evropě Franchise Pool International – FPI (www.franchisepool.org), kde zastupuje ČR a Slovensko, a v letech 2006 – 2016 byl i kooperačním partnerem mezinárodní poradenské firmy SYNCON – International Franchise Consultants, Rakousko. FPI působí ve 26 zemích Evropy a pořádá nejméně 2-3x ročně různé konference, přednášky a semináře s cílem objasnit zájemcům franchisové podnikání, prezentovat franchisové systémy, které mají zájem o expanzi do jiných zemí a nebo radí franchisovým systémům, jak své koncepty dobře připravit pro další rozvoj na světových trzích.

Ing. Aleš Tulpa dále organizuje společně s různými partnery každoročně Master franchisové konference pro zájemce o nákup master-franchisových nebo franchisových licencí, které byly v minulých letech součástí tzv. Road Show Europe. V rámci této mimořádně zajímavé akce se byly představeny franchisové systémy v jednom týdnu v několika metropolích Evropy, kromě Prahy například i v Paříži, Barceloně, Düsseldorfu, Kodani, Miláně a jiných městech.

O Master franchisové konference, organizované Ing. Tulpou a dalšími partnery, je v ČR a na Slovensku stále větší a větší zájem. Poprvé se tato akce konala v Praze v roce 2012 a zúčastnilo se jí cca. 50 zájemců o franchising. V roce 2014 to již bylo 126 a v listopadu 2015 se této konference v Praze zúčastnilo 155 zájemců o franchising. Loňská konference přilákala 125 zájemců o franchising z České i Slovenské republiky, představila 14 nových franchisových systémů ze 7 zemí světa.

Tato akce je na českém trhu podporována nejen ČAF, SFA, Česko-německou hospodářskou komorou, franchisovými portály, ale vzhledem ke své kvalitě i celou řadou významných rozhlasových vysílání - jako např. radio ZET/BBC news v ČR, Evropa2, Frekvence1. Několik týdnů před konáním každé konference bylo odvysílána asi stovka spotů na podporu této konference a tím i franchisingu v ČR. Více informací ke konferenci v letech 2012 – 2016  lze najít na webových stránkách: www.master-konference.cz.

Ing. Aleš Tulpa publikoval až dosud velké množství odborných článků na téma franchisové podnikání, přednášel na mnoha českých a evropských franchisových konferencích a jiných akcích. Dále pak v minulosti působil a působí i jako mezinárodní franchisový poradce.

V rámci této činnosti nabízí zejména následující služby, rady a praktická doporučení:

  • Pro zájemce o franchising z České republiky a ze Slovenska vyhledává kvalitní a úspěšné franchisové systémy.
  • Pro  franchisory hledá vhodné kandidáty pro master-franchisu nebo franchisanty se   zájmem o individuální franchisové licence.
  • Na základě mnohaletých praktických zkušeností s vývojem, budováním a řízením mezinárodních franchisových systémů (např. Quelle, OBI, AVEX BAUMARKT) se dále

Ing. Tulpa se zaměřuje i na poradenství při vývoji  franchisových konceptů nebo při jejich optimalizaci, a to v různých oblastech podnikatelské činnosti – obchodě, službách,   gastronomii, vzdělávání, aj.

 

 

 

 

 

 

Ing. Aleš Tulpa uveden v Knize Osobností OXFORD ENCYCLOPEDIA.
Více informací zde